KomiksFEST! > 2010 > Aktuality > O PŘIBJEHI - komiksová trilogie (Ferko, Keva a Albína)
O PŘIBJEHI - komiksová trilogie (Ferko, Keva a Albína)

 

    Dokumentární komiksy zpracovávající vyprávění tří českých a slovenských Romů.
    Každá kniha je stejně jako její hrdinové jiná jak obsahem, tak strukturou i výtvarným zpracováním. Co je spojuje, je snaha autorů zprostředkovat slovem i obrazem svůj dojem
   ze setkání se třemi silnými a originálními osobnostmi.  

 

Jednotlivé příběhy i celou trilogii můžete zakoupit na našem e-shopu. ...

 

    Na začátku celého projektu stála potřeba       Markéty Hajské a       Máši Bořkovcové vyjádřit svou zkušenost s Romy jinak než formou výzkumných zpráv či podkladů pro různé často protichůdné teorie, jak to dělaly doposud. Zrodila se myšlenka komiksu, který vychází z osudů skutečných lidí a je vlastně stylizovaným dokumentem. Záhy byl pro spolupráci
   osloven       Vojtěch Mašek, který se tak jako komiksový autor poprvé ocitl mimo své prošlapané pole fikce.  

 

    První knížka,       Ferko, dokumentárně zachycuje život šedesátiletého olašského Roma ze severních Čech a jeho různé světy. Uvidíme svět, který obklopuje Ferka jako invalidního důchodce, který se stará o svého vážně nemocného staršího bratra, přivydělává si sběrem starého železa a velmi často se stěhuje z místa na místo. Vedle toho nahlédneme
   svět jeho vyprávění, ve kterém vystupuje Ferko jako hrdina, Ferko jako moudrý a spravedlivý muž s vysokou morální autoritou i mimořádnou fyzickou silou nebo Ferko jako donchuán. Zároveň zavítáme do světa šlechetných olašských Romů, do světa, ve kterém stojí dobré slovo víc než diamanty.  

 

    Druhý komiks,       Keva, je mozaikou vzpomínek, úvah, přání a výpovědí dvacetileté Romky z pražského Smíchova. Keva tráví páteční večery po týdenní práci v Panerii na diskotékách, a když nejde v sobotu s kamarádkami do hospody, pustí si doma svůj oblíbený film. Na rozdíl od mnoha svých vrstevníků má však Keva jako dítě z mnohapočetné romské rodiny, se kterou prožila většinu života na „špatných adresách“, větší pojem o tom, jakou cenu platí lidé s nízkou kvalifikací za to, aby se udrželi nad sociálním dnem. Sama od sebe by ale Keva o těchto ani o jiných s tím souvisejících věcech zřejmě nemluvila. Bude se čtenář
   spolu se šťouravými autory pídit například po tom, proč byla Keva spolu se svými pěti sourozenci jako malá umístěna do dětského domova? Bude chtít odpovědi na další nepříjemné otázky? Nebo si bude přát, aby autoři nechali Kevu v klidu vyprávět její příběh tak, jak chce ona sama?  

 

    Poslední komiks,       Albína, zachycuje příběh pětačtyřicetileté ženy, která prožila většinu svého života v romských osadách na východním Slovensku. Hlavní dějová linka začíná během povodní v roce 1998. Albína v té době žije se svým mužem a sedmi dětmi v osadě Hermanovce, která je povodněmi také postižena. Do této osady přijíždí český humanitární pracovník Karel. Karel a Albína se do sebe brzy zamilují. Ve snaze o co nejúplnější obraz dalších událostí se v poslední části knihy střídají pohledy čtyř aktérů příběhu. Nabízí se tak skeptický pohled Jardy, Karlova přítele, který v Hermanovcích prováděl antropologický výzkum, s romantizujícím a přejícím postojem Kláry, tehdejší Jardovy studentky. Jejich vzpomínky se prolínají s věcným, ale skoupým vyprávěním Karla a s pohledem Albíny, který se v mnoha detailech i vyzněních liší od pohledů ostatních. V příběhu vyvstává téma paměti a s tím volně související téma odpovědnosti vyplývající z odlišných sociálních pozic,
   které vůči sobě hrdinové příběhu zaujímali.  

 

Trilogii O Přibjehi vydalo koncem června 2010     nakladatelství      Lipnik     (karolinavonkova@post.cz).