KomiksFEST! > 2009 > Místa
Místa

Alfred ve dvoře

adresa: Františka Křížka 36, Praha 7
www: www.alfredvedvore.cz    

Café Alternatif

 

   adresa: Mezibranská 21, Praha 1

České centrum Praha

 

         adresa: Rytířská 31, Praha 1
         www: www.czechcenters.cz      

Divadlo v Dlouhé

 

         adresa: Dlouhá 39, Praha 1
         www: www.divadlovdlouhe.cz      

Francouzský institut

adresa: Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
telefon: 221 401 011
www: www.ifp.cz    

Galerie A.M. 180

 

         adresa: v prostorách klubu Utopia, Bělehradská 45, Praha 2
         www: www.am180.org      

Galerie Tribo

adresa: Lidická 8, Praha 5
www: www.tribo.cz    

Institut Cervantes

adresa: Na Rybníčku 536/6, Praha 1
www: praga.cervantes.es    

Kino MAT

 

         adresa: Karlovo nám. 19
         www: www.mat.cz      

Kino Světozor

 

         adresa: Vodičkova 41, 110 00 Praha 1
         telefon: 224 9468 24
         email: info@kinosvetozor.cz
         www: www.kinosvetozor.cz      

Klubovna 2. Patro

adresa: Dlouhá 37, Praha 1
www: www.2patro.cz    

Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy

adresa: Vodičkova 30 (pasáž U Nováků), 110 00 Praha 1
telefon: 224 225 413
www: samsa.psomart.cz    

Mlýnská kavárna

 

   adresa: Kampa, Praha 1

Národní galerie, Klášter sv. Anežky České

 

         adresa: U Milosrdných 17, Praha
         www: www.ngprague.cz      

NoD

 

         adresa: Dlouhá 37, Praha 1
         www: nod.roxy.cz      

NoD café & bar

 

         adresa: Dlouhá 33, Praha 1
         www: www.nodcafe.cz      

Novoměstská radnice - věž

 

         adresa: Karlovo nám. 1/23, Praha 2
         web: www.novomestskaradnice.cz      

Polský institut

 

         adresa: Malé náměstí 1 (vchod z Karlovy ulice 27), 110 00 Praha 1
         telefon: 224 214 708
         www: www.polskyinstitut.cz      

Rumunský kulturní institut

 

         adresa: Anglická 26, Praha 1
         www: www.rumunskoprovas.cz      

Švandovo divadlo

 

         adresa: Štefánikova 57, Praha 5
         www: www.svandovodivadlo.cz      

VICE gallery

 

   adresa: Haštalská 1, Praha 1