Hlavní seznam nabídek programuKomiksFEST! > 2008 > Program > Výstavy > A kdy uprší ten druhej denRight menu


A kdy uprší ten druhej den

A kdy uprší ten druhej den

 

   Komiks vs. současné výtvarné umění. Jedním z poznávacích znaků komiksu jsou obláčky s textem, neboli bubliny. Podnětem pro tuto výstavu byly práce, ve kterých text opouští uzavřený prostor bubliny a mění se v obraz. Konkrétní příběh se vytrácí a nahrazuje ho pocit, že vyprávění buď už skončilo, anebo ještě nezačalo. To, co zůstává, je estetika a vyprávěcí postupy (několik obrazových políček), které ke komiksu odkazují. Z takových obláčků pršet nebude. (Laďa Gažiová, Jakub Hošek, Magdalena Hrubá, Marius Konvoj, Filip Nerad, Iveta Plná, Tomáš Roubal, A. Schwarz, Anita Somrová, Pavel Strnad, Petr Strouhal, Jan Turner, Jan Žalio, vernisáž + koncert Alef-Elektronik; kurátor výstavy Jiří Havlíček)

Související

Diskuse