Levý seznam nabídek programu

Inzerce

Right menu


Arnal

 

Soutěžícím se může stát jakákoli fyzická osoba, která splní podmínky této soutěže.
Soutež trvá od 16/09—15/10/13

 

Průběh

 

Během trvání soutěže mohou soutěžící posílat vlastní autorské komiksy, které nebyly dosud vydány v tištěné formě (nemají přidělené ISBN číslo). Ty mohou být vyhotoveny buď jako kresba / malba na papír, či v digitální podobě, ideálně ve velikosti A4 300 Dpi, RGB, kvalitní .JPG, nebo .TIF. Počet stran přihlášených komiksů není nijak omezen.

 

Součástí přihlášky musí být také méno autora/autorů, telefonický kontakt a e-mail.

 

Návrhy mohou být doručeny buď poštou na adresu pořadatele nebo elektronickou cestou zasláním e-mailu na adresu arnal@superhrdina.com.

 

Návrhy došlé do 15/10/13 do 12:00 hod. pak budou posouzeny odbornou porotou ve složení Joachim Dvořák, Tomáš Kučerovský, Tomáš Prokůpek a Vladimír Strejček. Porota určí jediného výherce, který dle jejího uvážení představí nejlepší autorský komiks. Tento autor pak obdrží níže uvedenou cenu.

 

Vybrané komiksy, včetně vítezného díla, budou vystaveny v rámci festivalu KomiksFEST! na souborné výstavě. Soutěžící tak svou účastí dávají souhlas k publikaci svého návrhu 
tímto způsobem, a to bezplatně.

 

Výhra

 

Jediný výherce získá odměnu za nejlepší autorský komiks cenu Arnal, která mu bude slavnostně předána při příležitosti zakončení festivalu KomiksFEST! 2013v pražském 
MeetFactory, a to 03/11/13. Součástí výhry je také tablet od společnosti Wacom.

O výhře bude výherce informován prostřednictvím kontaktu, který uvede ve svém návrhu. V případě, že nebude autor schopen převzít cenu osobně, bude ji mít připravenou na 
adrese pořadatele, případně mu bude doručena poštou.

 

Pořadatelé: KomiksFEST! a DRAWetc.

 

Návhry posílejte na adresu:

Myslíkova 1922/9
110 00 Praha 1
Czech Republic

Více na superhrdina.com

 

Hlavním partnerem soutěže ARNAL 2013 je společnost Wacom. Děkujeme!

 

Mediálním partnerem je Radio1, děkujeme!

Nové knihy