Levý seznam nabídek programu

Inzerce

Right menu


Němý komiks – přínosy a postupy komiksu bez textu (Praha)

 

   seminář Frédérica Paquese: Němý komiks byl velice populární v 19. století, a to nejenom v Belgii. V 90. letech minulého století nastalo jeho opravdové oživení. Bez obezličky textu vyžaduje od výtvarníka maximální schopnost vyjádřit se obrazem – perfektně zvládnout časování, děje a emoce, soustředit se na to nejpodstatnější a nejvíce sdělné. Toto téma vybízí i k debatě o vhodných způsobech četby komiksu.

 

   VŠUP, nám. Jana Palacha 80, Praha 1 (Atelier ilustrace a grafiky, 2. P.); francouzsky, tlumočeno do čestiny  

 

    Valonský kunsthistorik a teoretik komiksu       Frédéric Paques studoval architekturu na Institutu Saint-Luc v Lutychu; diplom získal v oboru Dějiny umění a archeologie, zaměření na moderní dobu. Od r. 2007 přednáší Dějiny umění a současné kulturní dění na Vysoké umělecké škole, obor průmyslový design, a připravuje se na doktorát na téma       Belgický komiks před Hergém. Pravidelně publikuje články o komiksu a výtvarném umění, podílí se na přípravě výstav.
         Seminář se koná ve spolupráci se Zastoupením Valonsko-Brusel.      

Nové knihy